Home L’Aula Projecte Educatiu del Centre

Projecte Educatiu del Centre

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC)

Escola creada l´any 1978 per MUDIT GRAU.
Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya (departament
d’ensenyament) des de l’any 1996

Des de el 1990 comença a preparar alumnes per la prova d’accés al
Grau Mig de Dansa del Conservatori de Dansa de Barcelona.

Al any 2000 crea “La Factoria” (abans Jove cia de dansa de
Gavà) companyia de dansa formada per alumnes en període de
professionalització.

Comptem amb dues línies de treball pedagògic molt diferenciades :
♦ Dirigida a fer una activitat lúdica, dansa amateur. L’edat d’ accés
al centre s’estableix a partir dels 3 anys i sense limit.
♦ Dirigida a l’alumnat que es prepara per una carrera professional
de dansa.

Les disciplines que s’imparteixen son: Dansa Creativa, Dansa Clàssica,
Dansa Contemporània, Dansa Estilitzada o de Caràcter, Escola Bolera,
Flamenc i Hip hop.

El personal docent requereix títol superior de dansa i experiència
professional. Cada professor imparteix classes de la seva especialitzat.

Distribució i nombre de professors per àrea de treball:

→ Dues professores de Dansa clàssica per assolir els nivells de
iniciació, nivell elemental, grau mig i professional. Un és tutor
de grau mig. Un altre és cap de departament.

Dues professores/rs de Dansa de caràcter i escola
bolera i tradicional, per assolir nivell elemental, grau mig i
professional. Un és tutor de nivell elemental i l’altre cap de
departament (inclou flamenc)
→ Un professor/a de Dansa creativa per assolir el nivell de
iniciació a la dansa i nivell elemental.
→ Dues professores/rs de Dansa contemporània per assolir els
nivells mig i professional. Un és cap de departament.
→ Dues professores/rs de flamenc per nivells iniciació, mig i
professional.
→ Un professor de hip hop.

El centre compte amb un Projecte Anual amb uns objectius que venen
marcats per cada curs lectiu.

La coordinació educativa s’estableix de la següent forma:

→ Mensualment:

Reunió tutories.
Reunió del professorat i caps de departament.
Reunió amb coordinador pedagògic.
Treball del projecte anual

→ Trimestralment:

Reunions del professorat.
Portes obertes a les classes.
Proves de valoració al alumnat amb preparació a Grau Mig.
Avaluacions del alumnat amb preparació a Grau Mig. .

Reunions, entrevistes amb els pares.
Passis de vídeos
Sortides a espectacles de dansa.

→ Anualment:

Mostra de fi de curs amb una actuació al Teatre.
– Participació dels alumnes (petits i adults) en actuacions als
centres cívics, mostres de dansa o casals.
– Organització i Celebració del Dia Internacional de la Dansa.